Генератори за озон

Това са уреди, позволяващи Ви да си произведете нужното количество озон на мястото, където ще го използвате. За суровина се използва кислород, обикновено този от околния въздух.

Има две технологии за получаване на озон:

Използващи UV лампи

Използват се предимно за лабораторни и медицински цели. Имат предимството, че получаваният озон е с по-висока чистота, тъй като процесът не образува азотни окиси.

Основните им недостатъци са:

  • изходящата концентрация на озона е много ниска, което възпрепятства използването им, за разтваряне на озон във вода или други течности
  • Имат по-голяма енергийна консумация, тъй като само малка част от произведената UV светлина се консумира от преобразуването на кислорода в озон.

Използващи електрически разряд (корона ефект)

При тези генератори се използват газоразрядни тръби, където входящия газ (въздух или концентриран кислород) се прекарва в област с високо напрежение. Тази технология практически няма ограничения в производствения капацитет и затова е най-масово използваната, особено за промишлени цели. Изисква значително по-малко количество енергия, което я прави и по-икономична. Освен това позволява постигането на високи изходни концентрации на озона, което способства по-доброто му разтваряне във вода.

Основен недостатък на корона-ефект технологията е, че освен озон се получава и азотен диоксид, който в комбинация с водните пари във въздуха води до получаването на азотна киселина. Това силно зависи от влажността на въздуха – при сух входящ въздух количествата азотен диоксид са пренебрежимо малки. При използването на кислород от източник на кислород, а не от атмосферния въздух, азотен диоксид не се получава.

Към момента предлагаме генератори на озон, използващи корона-ефект в две продуктови линии:

  • Генератори за домашна и офис употреба, започвайки от озонатор на батерии
  • с производителност 2mg/h и стигайки до универсални генератори с производителност 500mg/h 
  • Промишлени генератори с производителност от 3g/h до 200g/h. Всеки от генераторите има филтър на входящия въздух като за част от серията предлагаме и варианти с вграден кислороден концентратор, позволяващ постигането на висока чистота и концентрация на произвеждания озон или възможност да подвключването на външен източник на кислород.

При необходимост предлагаме и оборудване за инжектиране във вода и контактни съдове.

Предлагаме и консултации / проекти за изграждане на различни видове системи, базирани на озон, като се започне от плувни басейни и спа центрове и се стигне до промишлени инсталации за пречистване на вода, избелване на тъкани и др.